Dansk halvmarathonklub

Klub 100 halvmarathon regler / Dansk Halvmarathonklub

Dansk halvmarathonklub

Et halvmarathonløb skal være slået op som et halvmarathonløb.

Løbet skal være offentliggjort med div. nødvendige oplysninger på en offentlig tilgængelig platform for sportsbegivenheder, f.eks. Runagain, RUN2U, Sportstiming o.l.

Alternativt kan løbet slås op på en hjemmeside.

Dansk halvmarathon løb

Vores regler

Løbet skal være offentliggjort med en startliste, og slås op min. 3 døgn før starten går.  
Der skal være oplysninger om startsted og tidspunkt.

Alle løbere starter samlet, og løber samme rute.

Tidlig start er tilladt – dog tidligst en time før det ordinære starttidspunkt. Begge starttidspunkter skal være angivet i løbsbeskrivelsen.

Der skal altid være minimum 5 løbere ved den ordinære start.

Alle løbere skal have intention om at gennemføre løbet.

3 af disse løbere skal som minimum gennemføre løbet.

Proforma-startere accepteres ikke.

Frafald under løbet må kun skyldes akut opståede skader eller utilpashed.

Har løbet en tidsfrist for gennemførelsen, så skal den overholdes, for at løbet tæller med.

Resultatlisten SKAL offentliggøres på en hjemmeside som et selvstændigt opslag, senest 7 døgn efter løbets afvikling. (Resultater tilføjet på f.eks. Runagain.com i løbsopslaget, tæller også med)

Ruten skal som minimum være opmålt til 21,0975 Km –  den behøver ikke at være DAF opmålt.

Løbsarrangøren er ansvarlig for, at distancen er opmålt korrekt.

Deltager man i et løb, hvor der også er marathon, skal min. 5 løbere (uanset distance) stille til samlet start. Løberne skal alle have intention om at gennemføre løbet.

Her er det også ok, hvis der kun er 1 halvmarathonløber iblandt løberne.

Står man på startlisten til et marathon, kan der ikke nedgraderes til et halvmarathon undervejs.

Står man på listen til rundeløb, kan der ikke opgraderes til halvmarathon.

Et marathon tæller IKKE for hverken 1 eller 2 halvmarathons.

Halv eller hel ironman tæller ikke med.

Jagtstarter tæller ikke med.

Par-marathon tæller ikke, da der ikke er fælles start.

Virtuelle løb tæller ikke med.

Den enkelte løber er selv ansvarlig for tidtagning.

Løberens eget ur må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.

Viser ruten sig, på løberens ur, at være længere end de 21,0975 km, er det den tid der går, til man har passeret målstregen, man retter sig efter. Uret stoppes altså ikke, når man har løbet de 21,0975 km

Urets autopause-funktion skal være deaktiveret under hele løbet.

Er der officiel tidstagning ved løbet, så er det den tid der tæller.

Du diskvalificeres hvis:

-Uret stoppes undervejs

-uret stoppes før mållinjen

-urets autopausefunktion er tilsluttet

Løb under Coronanedlukningen, i perioden d.12. marts – 10. maj 2020, tæller ikke med.

 

Reglerne, der SKAL være opfyldt,

før et halvmarathon kan tælle med i statistikken.

 

Løb løbet før denne opdatering af regler (15.03.2022), tæller selvfølgelig med jf. ”gamle regler” fra Dansk Halvmarathonklub og Klub 100 halvmarathon